ALBUM NGOẠI CẢNH

Mỗi địa điểm ngoại cảnh sẽ có phong cách chụp ảnh khác nhau, do đó khi lựa chọn ngoại cảnh chụp các bạn cần phải chọn phong cách trước. Ngoại cảnh Sài Gòn - Vũng Tàu - Hồ Cốc - Đà Lạt - Vĩnh Hy- Nha Trang mỗi điểm đều có 1 nét đẹp riêng là xu hướng của nhiều cặp đôi yêu thích.