Phim trường Long Island – Lâu Đài Quận 9 ( 8.900.000 vnđ)